Zum Inhalt
Fakultät Statistik

Abgeschlossene Dissertationen

Zweitgutachten

  • Franziska Kappenberg, Statistical approached for calculating alert concentrations from cytotoxicity and gene expression data, Dissertation. 23.03.2021.